Khuyến mãi — Minigame

Khuyến mãi lớn nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01.06

Ở nước ta, Ngày 1- 6 hàng năm đã được chọn là ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ Quốc, khẳng định trẻ em là đối tượng được nhân loại toàn Thế Giới luôn quan tâm, đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.
Xem thêm»