Tuyển dụng — tuyen dung

Tuyển Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự ngành May Mặc, Thời Trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung Tuyển Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự ngành May mặc, Thời trang như sau: Vị trí: Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự, Số lượng: 01 người, Thông tin chi tiết như sau...


Xem thêm»

Tuyển Giám Đốc Marketing ngành May mặc, Thời trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Giám Đốc Marketing ngành May mặc, Thời trang như sau: Vị trí: Giám Đốc Marketing, Số lượng: 01 người, với thông tin chi tiết như sau...


Xem thêm»

Tuyển Trợ Lý Giám Đốc ngành May Mặc, Thời Trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Trợ Lý Giám Đốc ngành May Mặc, Thời Trang như sau: Vị trí: Trợ Lý Giám Đốc, Số lượng: 01 người, các thông tin chi tiết như sau...


Xem thêm»

Tuyển Nhân viên Thủ Kho ngành May Mặc, Thời Trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Nhân viên Thủ Kho ngành May như sau: Vị trí: Nhân viên Thủ Kho; Số lượng: 01 người với các thông tin sau đây...


Xem thêm»

Tuyển Chuyên viên Kỹ Thuật Rập ngành May Mặc, Thời Trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Chuyên viên Kỹ Thuật Rập ngành May như sau: Vị trí: Chuyên viên Kỹ Thuật Rập; Số lượng: 01 người với các thông tin chi tiết:


Xem thêm»

Tuyển Chuyên viên Kế hoạch sản xuất ngành May Mặc, Thời Trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Nhân viên Kế hoạch Sản xuất ngành May như sau: Vị trí: Chuyên viên Kế Hoạch Sản xuất; Số lượng: 01 người với các thông tin chi tiết:


Xem thêm»

PALTAL Tuyển 03 Nhân viên Marketing Executive

Đồ Mặc Nhà Cao Cấp PALTAL tuyển 03 Nhân Viên Marketing - Marketing Executive - Gửi CV về email vuong.huynh@paltal.vn để không bỏ lỡ cơ hội làm việc tốt, ổn định...
Xem thêm»