Tuyển dụng — tuyen dung

Tuyển Giám Đốc Marketing ngành May mặc, Thời trang

Do nhu cầu mở rộng Sản xuất, công ty TNHH Dệt May Nguyên Dung tuyển Giám Đốc Marketing ngành May mặc, Thời trang như sau: Vị trí: Giám Đốc Marketing, Số lượng: 01 người, với thông tin chi tiết như sau...


Xem thêm»