1. FACEBOOK Fanpage

Chọn THÍCH hoặc CHECKIN với PALTAL tại địa chỉ fb.com/PALTALFashion
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới trong App Messenger:

2. FACEBOOK MESSENGER

Nhấp để CHAT NGAY với PALTAL tại địa chỉ m.me/PALTALFashionn
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới trong App Messenger:

3. ZALO HOTLINE 0928.888.858

Chọn KẾT BẠN với PALTAL tại địa chỉ Zalo.me/PALTALvn
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới:

4. ZALO PAGE

Chọn QUAN TÂM PALTAL tại địa chỉ Zalo.me/PALTAL
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới:

5. ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL

Chọn KẾT BẠN với PALTAL tại địa chỉ Zalo.me/PALTALvn
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới:

6. ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO

Chọn QUAN TÂM PALTAL tại địa chỉ Zalo.me/PALTAL
hoặc dùng điện thoại quét mã QR Code bên dưới: