quần lót nữ

-49%
 Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7048 Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7048

Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7048

Chỉ có: 199,000 ₫ 390,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7072 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7072

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7072

Chỉ có: 249,000 ₫ 490,000 ₫

Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7080 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7080

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7080

Chỉ có: 249,000 ₫ 490,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7081 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7081

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7081

Chỉ có: 249,000 ₫ 490,000 ₫

Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7084 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7084

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7084

Chỉ có: 249,000 ₫ 490,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7096 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7096

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7096

Chỉ có: 299,000 ₫ 590,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7108 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7108

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7108

Chỉ có: 349,000 ₫ 690,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
Hết hàng
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7112 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7112

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7112

Chỉ có: 349,000 ₫ 690,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7116 Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7116

Combo 10 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7116

Chỉ có: 399,000 ₫ 790,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7131 Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7131

Combo 10 quần lót nữ cotton 027P 7131

Chỉ có: 299,000 ₫ 590,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7064 Combo 10 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7064

Combo 10 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7064

Chỉ có: 249,000 ₫ 490,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-49%
 Combo 10 Quần Lót Nữ Voan Lưới 077P 7092 Combo 10 Quần Lót Nữ Voan Lưới 077P 7092

Combo 10 Quần Lót Nữ Voan Lưới 077P 7092

Chỉ có: 299,000 ₫ 590,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 49%
-21%
 Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7129 Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7129

Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7129

Chỉ có: 139,000 ₫ 177,000 ₫

Giảm 21%
-21%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7098 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7098

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7098

Chỉ có: 139,000 ₫ 177,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 21%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7039 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7039

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7039

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-24%
 Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7046 Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7046

Combo 3 quần lót nữ cotton 027P 7046

Chỉ có: 89,000 ₫ 117,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 24%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7070 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7070

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7070

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7078 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7078

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7078

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7082 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7082

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7082

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-21%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7094 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7094

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7094

Chỉ có: 139,000 ₫ 177,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 21%
-18%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7106 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7106

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7106

Chỉ có: 169,000 ₫ 207,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 18%
-18%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7110 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7110

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7110

Chỉ có: 169,000 ₫ 207,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 18%
-20%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7114 Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7114

Combo 3 Quần Lót Nữ Cotton 027P 7114

Chỉ có: 189,000 ₫ 237,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 20%
-18%
 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8369 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8369

Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8369

Chỉ có: 79,000 ₫ 96,000 ₫

Giảm 18%
-12%
 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8397 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8397

Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8397

Chỉ có: 119,000 ₫ 135,000 ₫

Giảm 12%
-12%
 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8399 Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8399

Combo 3 quần lót nữ cotton 027p 8399

Chỉ có: 119,000 ₫ 135,000 ₫

Giảm 12%
-24%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7042 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7042

Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7042

Chỉ có: 89,000 ₫ 117,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 24%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7062 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7062

Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7062

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7066 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7066

Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7066

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-21%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7102 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7102

Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7102

Chỉ có: 139,000 ₫ 177,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 21%
-19%
 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7126 Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7126

Combo 3 Quần Lót Nữ Thun Lạnh 017P 7126

Chỉ có: 119,000 ₫ 147,000 ₫

MẪU MỚI
Giảm 19%
-12%
 Combo 3 quần lót nữ thun lạnh 017p 8521 Combo 3 quần lót nữ thun lạnh 017p 8521

Combo 3 quần lót nữ thun lạnh 017p 8521

Chỉ có: 119,000 ₫ 135,000 ₫

Giảm 12%
Hết hàng

Sức khỏe luôn là vấn đề được chị em quan tâm, đặc biệt là sức khỏe vùng kín. Vì nó ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như khả năng sinh nở của chị em. Mọi người hãy phòng bệnh bằng cách lựa chọn quần lót nữ kháng khuẩn để sử dụng hàng ngày. Vậy quần lót kháng khuẩn là gì? Ưu điểm của chúng? Đơn vị nào uy tín? Đó là điều mọi người cần biết để mua được sản phẩm quần lót chất lượng, an toàn cho sức khỏe của chị em.

Quần lót nữ kháng khuẩn là gì? Có những ưu điểm nào?

Có thể quần lót nữ kháng khuẩn còn khá xa lạ với nhiều người. Đây là loại quần lót được làm bằng vải có khả năng kiềm hãm hoặc phá hủy sự phát triển của các vi khuẩn, vi rút, nấm, mốc có hại… Do đó chị em sử dụng quần lót kháng khuẩn bảo vệ vùng kín sẽ tốt hơn. Những vi khuẩn có hại kể trên sẽ bị lớp vải kháng khuẩn kiềm hãm và phá hủy.

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm quần lót kháng khuẩn

Quần lót nữ kháng khuẩn đã và đang được nhiều chị em sử dụng nhờ những ưu điểm vượt trội mà các sản phẩm quần lót khác không có được. Cùng tìm hiểu ưu điểm dưới đây để biết lý do bạn nên sở hữu ngay.

Kéo dài khả năng sử dụng

Những sản phẩm quần lót thông thường chỉ mặc tầm 10 – 15 tiếng là bắt đầu cảm thấy khó chịu. Còn đối với những chiếc quần lót kháng khuẩn cho chị em mặc cả ngày vẫn vô cùng thoải mái, dễ chịu. Đây là một trong những ưu được làm chị em hài lòng và chọn mua quần lót kháng khuẩn để sử dụng.

Bảo vệ vùng kín khỏi tổn thương

Quần lót với chất liệu cotton kháng khuẩn sẽ thấm hút mồ hôi tốt. Điều đó giúp cho vùng kín luôn khô thoáng không có môi trường cho vi khuẩn có thể phát triển. Cũng như có lớp vải chất liệu mềm mại, tránh tiếp xúc và va chạm giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây tổn thương hay xước xát ở vùng kín.

Mang cảm giác tự tin và thoải mái trong ngày đèn đỏ

Ngày đèn đỏ trong tháng là thời gian khó chịu của chị em. Nhưng đó là khi bạn chưa biết đến quần lót kháng khuẩn. Đây là dòng sản phẩm giúp chị em không còn cảm giác bị ẩm ướt và có mùi hôi khó chịu. Mọi người có thể tự tin, thoải mái trong những ngày này.

Quần lót nữ

 

Lưu ý để chọn quần lót nữ chất lượng

Với những giá trị quần lót kháng khuẩn mang lại ai cũng muốn sở hữu để vừa bảo vệ tốt tốt cho sức khỏe vùng kín vừa giúp dễ chịu cả ngày dài. Nhưng cần cân nhắc để chọn được sản phẩm quần lót đạt chất lượng đem lại hiệu quả sử dụng tốt nhất. Dưới đây là một số lưu ý mọi người nên quan tâm:

 

Chọn đúng kích thước

Cần chọn quần lót đúng kích thước với cơ thể vì nếu rộng hơn sẽ không ôm vào cơ thể mà chật thì khó chịu, để lại vết hằn sâu mất thẩm mỹ. Do đó nên thử quần lót khi mua để xem có phù hợp không vì mỗi một thương hiệu có những kích thước chuẩn riêng.

Chọn chất liệu vải

Quần lót nữ kháng khuẩn cũng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Vì quần lót kháng khuẩn chỉ là có thêm lớp kháng khuẩn trong vải may quần lót chứ vẫn đa dạng chuẩn loại như: quần lót nữ thun lạnh hay vải cotton, lụa, su… Mỗi chất liệu có những ưu nhược điểm riêng tùy nhu cầu, sở thích mà mọi người có thể chọn mua được quần lót nữ đẹp theo ý thích.

Nên chọn quần lót kháng khuẩn của thương hiệu nào?

Trên thị trường hiện nay rất nhiều sản phẩm quần lót kém chất lượng có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến chị em phụ nữ. Nên mọi người cần cân nhắc để chọn được địa chỉ uy tín mua sản phẩm an toàn.

Bạn chưa biết nên chọn thương hiệu nào? Thì đến Paltal chị em sẽ được mua những sản phẩm quần lót kháng khuẩn cao cấp. Paltal có dây chuyền sản xuất khép kín được kiểm định chặt chẽ từng khâu đảm bảo tỉ mỉ từ đường may mũi chỉ. Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm quần lót nữ kháng khuẩn chất lượng an toàn tuyệt đối cho chị em.

 • Chất cotton giúp quần lót luôn khô thoáng dễ chịu. Chất Spandex siêu đàn hồi giúp đồ lót nữ co giãn tối đa 4 chiều tạo cảm giác thoải mái và linh hoạt.
 • Quần lót nữ đáy 100% cotton siêu thấm, hút mồ hôi tốt chống viêm nhiễm.
 • Tính năng kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn cao nhất AAA.
 • Quần lót nữ dễ thương, thoáng khí, chất vải mềm mịn và cực mát.
 • Cạp quần chip nữ mềm, đàn hồi tốt, dùng bền lâu.
 • Quần lót đẹp, đường may chắc chắn, tỉ mỉ, tinh xảo.
 • Quần xì nữ giặt không phai màu, chống nhăn chống xù vượt trội so với quần lót giá rẻ.
 • Quần sịp nữ thiết kế vừa vặn "Super Fit", lên form cực đẹp.

Paltal với hơn 20 năm kinh nghiệm được khách hàng ủng hộ nhờ những dòng sản phẩm chất lượng nhất. Như áo khoác nữ cao cấp, đồ bộ mặc nhà đa dạng kiểu dáng, khẩu trang kháng khuẩn… Để mọi người có thể lựa chọn tùy vào nhu cầu.

Tham khảo thông tin mua hàng tại: https://shop.paltal.vn/pages/he-thong-shop

Ngoài những chương trình khuyến mãi hấp dẫn thì còn có nhiều ƯU ĐÃI khác khi mua và thanh toán Online tại nhà Paltal.

 • Mua Online tại: https://shop.paltal.vn
 • Zalo: zalo.me/PALTAL
 • Tổng đài: 1900.63.63.09 - Hotline 0928.888.858